Drawing Analysis-Decode Your Subconscious Mind
Drawing Analysis

Drawing Analysis-Decode Your Subconscious Mind

आपण खूप पूर्वी पासून भावना व्यक्त करण्यासाठी चित्र-कला हे एक साधन वापरत आहोत. माणसाच्या सुरवातीच्या काळात तो दगडांवर, गुहांमध्ये चित्र काढायचा आणि त्यांच्यावर येणाऱ्या परिस्थिती तिथे मांडायचा. त्यांचं आयुष्य आपण…

13 Comments
Know How to Face Challenges from Handwriting
UZ मोठा

Know How to Face Challenges from Handwriting

Graphology म्हणजे अक्षरावरून स्वभाव समजून घेण्याचा एक सोप्पा मार्ग. अक्षरावरून स्वभाव समजून घ्यायचा म्हणजेच handwriting analysis करून काही ठराविक लिहिण्याच्या पद्धती समजून घ्यायच्या. ज्यांना हे विज्ञान समजते आणि वापरता येते…

17 Comments
अक्षरे सांगती स्वभाव – Handwriting Size
Handwriting of Mahatma Gandhi

अक्षरे सांगती स्वभाव – Handwriting Size

मी मागच्या लेखात म्हटल्या प्रमाणे आपण अक्षरावरून व्यक्तीचा स्वभाव समजू शकतो पण ती व्यक्ती असं का वागतीये हे समजून अक्षराच्या आकारावरून -Handwriting Size आपण आयुष्यातली प्रत्येक दिवसाची आव्हाने कशी पेलतो ते…

1 Comment
Regularity and Irregularity in Graphology
Regularity in Handwriting

Regularity and Irregularity in Graphology

Graphology (Handwriting Analysis) हे विज्ञान आणि कलेचे मिश्रण आहे! प्रत्येकाची स्वतंत्रपणे व्यक्त होण्याची पद्धत ही खूप खोलात जाऊन, चाचणी केल्यावरच निश्चित करता येते. यात तपशीलवार गणती आणि मिळवलेल्या माहितीची व्यवस्थित…

0 Comments
अक्षरे सांगती स्वभाव ! (Details about Slant – Graphology)
Graphology Slant Handwriting Analysis

अक्षरे सांगती स्वभाव ! (Details about Slant – Graphology)

Long weekend संपत आला आहे so विचार केला routine चालू व्हायच्या आधी तुम्हाला अजून थोडं graphology बद्दल सांगावं. मागच्या वेळी आपण margins, spacing आणि baseline बद्दल वाचलं. या लेखात आपण…

2 Comments

अक्षरे सांगती स्वभाव! (Details about Margins, Spacing, Baseline)

गेल्या काही दिवसात सगळ्यांनी हस्ताक्षरावरून स्वभाव (Handwriting Analysis) कसा समजू शकतो यावर हजारो प्रश्न विचारले मग विचार केला या महिन्यात कुठल्या अक्षरामधून काय समजत, आम्ही या हस्ताक्षर विज्ञानाचा (Graphology) कसा…

2 Comments

हस्ताक्षरावरून व्यक्तिमत्वाची ओळख

हा लेख graphology awareness साठी लिहिलेला आहे. हा आणि असे बरेच लेख इथून पुढे प्रत्येक महिन्याला लिहिण्याचा मी प्रयत्न करीन. चिकित्सक वृत्तीने वाचलं तर प्रत्येकाला यातून स्वतःसाठी महत्वाच काहीतरी मिळेलच.…

1 Comment

End of content

No more pages to load

Close Menu